Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Otwórz plik prognoza.doc.

We fragmencie arkusza kalkulacyjnego zmień wartość w polu 1 kwartał Mecze piłkarskie na 600000, a następnie zmień sposób wyświetlania tego arkusza tak, aby w dokumencie widoczna była kolumna Łącznie.

[5 pkt.]