Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Otwórz plik o plany.doc.

Wstaw pomiędzy teksty Rozmiar pliku: oraz kB znajdujące się w stopce pliku plany.doc pole określające rozmiar pliku w kilobajtach.

Zaktualizuj pole Data w stopce dokumentu.

[5 pkt.]