Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

W pliku stadion.doc

bezpośrednio po tekście Zawartość dokumentu na stronie 2, utwórz spis treści używając formatu klasycznego.

Wstaw znak końca strony poniżej spisu treści tak, aby rozdział Wprowadzenie rozpoczynał się na stronie 3.

Zaktualizuj spis treści.

Zapisz zmiany w pliku stadion.doc.

[5 pkt.]