Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

W pliku stadion.doc

na końcu dokumentu wstaw plik załącznika arkusza kalkulacyjnego Oddział.xls.

Wklej łącze do tego pliku.

[5 pkt.]