Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 7 wklej zakres komórek A1:F10 z arkusza Połączenie Dublin Paryż znajdującego się w pliku Prognoza, tak by zmiany wprowadzane w tym zakresie komórek w arkuszu były automatycznie widoczne także na slajdzie.

[5 pkt.]