Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie 12

W prezentacji Szkolenie, zapisz w folderze roboczym do pliku o nazwie Biuro.jpg w formacie jpeg 4-ty slajd prezentacji.

[5 pkt.]