Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie 10

W prezentacji Szkolenie, na slajdzie nr 3 umieść dowolny kształt.

Przypisz do niego akcję, która pozwoli, po kliknięciu myszką w trakcie prezentacji, na uruchomienie pokazu niestandardowego Wybrane slajdy.

[5 pkt.]