Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

W prezentacji Szkolenie, na slajdzie nr 6 zmień format przycisku akcji tak aby:

- kształt wpełniony był teksturą (dowolną), przeźroczystość 30%,

- format 3 - W, efekt oświetlenia - kąt 300.

[5 pkt.]