Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz plik Odpowiedź znajdujący się w folderze dysk roboczy.

1. Jaki wpływ na odbiór prezentacji ma znajomość tematu wśród osób do których jest ona skierowana?

a. Słuchacze posiadający niewielką znajomość tematu oczekują prezentacji omawiającej szczególnie charakterystyczne punkty przedstawianego tematu.

b. Słuchacze nie posiadający żadnej znajomości tematu oczekują kolorowej prezentacji nie zawierającej żadnych szczegółów.

c. Słuchacze nie posiadający żadnej znajomości tematu oczekują omówienia tylko podstawowych zagadnień przedstawianego tematu.

d. Słuchacze z dużą znajomością tematu nie oczekują niczego nowego od oglądanej prezentacji.

Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie1, pliku Odpowiedź.

[2,5 pkt.]