Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

W prezentacji Nowe połączenie, bezpośrednio po slajdzie 7 wklej slajdy prezentacji Dane dodatkowe znajdującą się w folderze roboczym.

Zachowaj formatowanie źródłowe.

Zapisz prezentację Nowe połączenie.

[5 pkt.]