Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 5 ustaw parametry animacji tak, aby teksty list wypunktowanych zmieniały kolor na czerwony podczas pokazu.

Przenieś parametry animacji na tekst listy wypunktowanej na slajdzie nr 6.

[5 pkt.]