Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

W prezentacji Szkolenie zmień dla całej prezentacji opcje efektu przejścia (na dowolne), czas trwania - 2 sek, przełączenia slajdów - 2 sek.

[5 pkt.]