Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 10 wprowadź tytuł wykresu: Zyski operacyjne, czcionka calibrii, rozmiar 24, pogrubiona.

Legendy znajdzie się po lewej stronie wykresu.

[5 pkt.]