Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

W prezentacji Szkolenie, na slajdzie nr 4 zmień kolejność animacji listy wypunktowanej tak, aby elementy listy pokazywały się kolejno od ostatniego do pierwszego.

[5 pkt.]