Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie 7

Otwórz plik Szkolenie znajdujący się w folderze roboczym.

Na slajdzie 2 dodaj dowolną animację tak, aby tekst listy wypunktowanej zmieniał po animacji kolor na niebieski.

[5 pkt.]