Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 10 dla serii Średnia cena € dodaj oś pomocniczą.

[5 pkt.]