Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie 3

3. Jaki wpływ na odbiór prezentacji ma szybkość prezentacji?

a. Słuchacze mogą dowiedzieć się najwięcej z dużej liczby szczegółowych slajdów prezentowanych w bardzo długich odstępach czasowych.

b. Słuchacze mogą dowiedzieć się najwięcej ze szczegółowych slajdów prezentowanych w bardzo szybkim tempie.

c. Słuchacze mają czas na zapoznanie się z kluczowymi punktami każdego slajdu przy właściwie dobranym tempie pokazu.

d. Słuchacze mogą dowiedzieć się najwięcej jeśli slajdy zaprezentowane są bardzo szybko, a następnie, po przerwie, jeszcze raz – wolniej.

Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie3, pliku Odpowiedź.

[2,5 pkt.]