Skip navigation

ECDL/ICDL A4

Moduł A4 - ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Właściwego doboru formy i sposobu prezentacji slajdów do warunków pomieszczenia i mentalności słuchaczy.
  • Umiejętności tworzenia, modyfikowania szablonów, formatowania tła slajdów i modyfikacji obiektów graficznych.
  • Umiejętności wstawiania i modyfikowania diagramów oraz wykresów na poziomie zaawansowanym.
  • Umiejętności wstawiania plików muzyczny, klipów wideo, stosowanie animacji oraz stosowania łączy do plików w celu powiązania danych.
  • Tworzenia niestandardowych pokazów slajdów, ustalania parametrów pokazu i kontrolowania pokazu slajdów.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i preentacyjna

Moduł A4

Sylabus, wersja 2.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Każdy test egzaminacyjny zawiera 20 zadań, za które można łącznie otrzymać 100 punktów.

Końcowy wynik egzaminu oparty jest na ocenie wykonanych zadań. Aby zaliczyć test, zdający musi uzyskać 75 punktów na 100 możliwych (75%).

W celu pogłębienia wiedzy w przykładowym zestawie umieszczono 40 zadań, czyli 2 razy więcej niż na prawdziwym egzaminie.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Dysk_roboczy. Pobierz spakowany plik Pliki robocze.zip i rozpakuj go w folderze Dysk_roboczy.

Jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.