Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

2. Jaki wpływ na słuchaczy ma użycie w prezentacji dużej ilości czerwonego koloru?

a. Powoduje że słuchacze bardziej koncentrują się na przedstawianym temacie.

b. Wpływa na słuchaczy w sposób pobudzający.

c. Nie ma żadnego wpływu na słuchaczy.

d. Wpływa na słuchaczy w sposób uspokajający.

Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie2, pliku Odpowiedź.

[2,5 pkt.]