Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

W prezentacji Nowe połączenie, wstaw przycisk akcji kliknięcie którego otworzy prezentację Szkolenie, znajdującą się w folderze roboczym.

Zapisz zmiany.

[5 pkt.]