Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

4. Jaki wpływ na odbiór prezentacji mają odpowiednio określone proporcje tekstu, grafiki i opisu słownego?

a. Słuchacze skupiają uwagę przede wszystkim na tekście w prezentacji.

b. Słuchacze skupiają uwagę przede wszystkim na opisie słownym i grafice w prezentacji.

c. Słuchacze skupiają uwagę przede wszystkim na opisie słownym.

d. Słuchacze skupiają uwagę przede wszystkim na kluczowych punktach prezentacji.

Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 4, pliku Odpowiedź.

Zapisz zmiany, zamknij plik Odpowiedź.

[2,5 pkt.]