Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

Otwórz szablon programu PowerPoint o nazwie Badania, znajdujący się w folderze roboczym.

Modyfikuj szablon slajdu tytułowego tak, aby tekst w polu Tytuł był pisany czcionką Times New Roman, wielkość 54, w kolorze niebieskim.

Tło pola tekstowego Tytuł w kolorze szarym.

Wpisz Tytuł prezentacji: Badania, podtytuł Plik egzaminacyjny.

Zapisz plik jako dokument programu PowerPoint jako Badania. Zamknij plik.

[5 pkt.]