Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 10 pierwszy słupek (London) wypełnij dowolną teksturą, ułożoną w stos, przezroczystość 30%.

Szerokość przerwy serii danych ustawiona na 0%.

[5 pkt.]