Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

W prezentacji Szkolenie w wstaw na slajdzie 6 przycisk akcji w odległości 6 cm poziomo w lewo i 4 cm pionowo w górę  od środka slajdu.

Do przycisku akcji przypisz hiperłącze do witryny www.kiss.pl.

[5 pkt.]