Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 12 dodaj do animowanego pola tekstowego z tekstem Dziękuję za uwagę dźwięk z pliku Koniec.

[5 pkt.]