Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

W prezentacji Szkolenie wstaw nowy slajd w układzie Tytuł i zawartość.

Wpisz tytuł slajdu: Porządek zebrania.

Wykorzystując narzędzie SmartArt wstaw w Piramidzie podstawowej:

Powitanie zebranych; Ustalenie porządku; Zakończenie.

[5 pkt.]