Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie 8

W prezentacji Szkolenie zmień tło sjaldów, wybierz dowolny styl tła.

Zapisz w folderze roboczym motyw tła jako Szkolenie.

[5 pkt.]