Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 10 uzupełnij dane na wykresie dodając dla kolumny Edinburg wartość 17 000 oraz 90.

Zmień typ wykresu serii Średnia cena € na liniowy.

[5 pkt.]