Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie 5

Uruchom program grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.

Do nowego pliku, dla slajdu w układzie Tytuł i zawartość wstaw rysunek z pliku Świat.gif tak, aby pojawiał się w prawym górnym rogu każdego slajdu w tym układzie.

Zapisz w folderze roboczym plik jako szablon programu PowerPoint o nazwie Badania i zamknij plik.

[5 pkt.]