Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 4 usuń ciemne postacie z rysunku mapy świata.

[5 pkt.]