Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie 9

W prezentacji Szkolenie utwórz niestandardowy pokaz slajdów o nazwie Wybrane slajdy, ukazujący slajdy nr 1, 3 oraz 5.

[5 pkt.]