Skip navigation

Zadanie 35

Zadanie 35

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 10 wprowadź dowolną animację dla serii wykresu.

[5 pkt.]