Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 11 obróć o 900 obraz.

Dokonaj korekty obrazu zmiękczając go o 30%

[5 pkt.]