Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Otwórz plik o nazwie Nowe połączenie.

 Na slajdzie nr 1 edytuj ciemny rysunek umieszczony nad obrazem wieży Eilfa, zmień wysokość na 1 cm, szerokość na 10 cm.

[5 pkt.]