Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 12 zmień położenie flagi Francji na 12 cm poziomo w lewo i 4 cm pionowo w górę względem środka slajdu.

Następnie zmień położenie flagi Irlandii na 8 cm poziomo w lewo i 6 cm pionowo w górę względem środka slajdu.

[5 pkt.]