Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

W prezentacji Nowe połączenie, staw obraz z pliku Góry.jpg znajdującego się w folderze roboczymm jako tło.

[5 pkt.]