Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

W prezentacji Szkolenie wstaw nowy slajd w układzie tytuł i zawartość.

Zastosuj tylko dla tego slajdu gradientowe wypełnienie tła, typ prostokątny, ustawiając przeźroczystość na 20%.

[5 pkt.]