Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

W prezentacji Nowe połączenie, utwórz niestandardowy pokaz slajdów o nazwie Pokaz zawierający slajdy nr 1, 5, 8 oraz 10. 

Zapisz i zamknij prezentację Nowe połączenie oraz uruchomioną aplikację.

[5 pkt.]