Skip navigation

Zadanie 23

Zadanie 23

W prezentacji Nowe połączenie, na slajdzie nr 3 zmień kolejność animacji tak, aby rysunek kompasu pojawiał się po tekście z listą wypunktowaną.

[5 pkt.]