Skip navigation

B2 - ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci

Moduł B2 ECDL/ICDL - Podstawy pracy w sieci wymaga od Kandydata posiadania wiedzy i umiejętności poruszania się w sieci komputerowej, efektywnego wykorzystywania witryn internetowych i poczty elektronicznej.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Wykorzystywania przeglądarki internetowej do przeglądania stron WWW oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.
  • Wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.
  • Komunikacji online z innymi użytkownikami Internetu.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL - Podstawy pracy w sieci

Moduł B2

Sylabus, wersja 1.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł_B2.

Pobierz spakowany plik Moduł_B2.zip, rozpakuj go w folderze Moduł_B2.

Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze. Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

Realny egzamin składa się z 16 pytań teoretycznych i 20 zadań praktycznych. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom  poruszania się w sieci komputerowej, efektywnego wykorzystywania witryn internetowych i poczty elektronicznej dostępnych jest 30 pytań teoretycznych i 20 zadań praktycznych.