Skip navigation

Zadanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który z protokołów świadczy o szyfrowanej transmisji danych:

Answers

HTTPS.

HTTP.

HTML.

WWW.

Opinia zwrotna