Skip navigation

Zadanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Kodowanie danych w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem to:

Answers

Surfowanie.

Phishing.

Szyfrowanie.

Blogowanie.

Opinia zwrotna