Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

Odszukaj w skrzynce odbiorczej wiadomości zawierające w tytule wyraz Pozdrowienia (lub inny).