Skip navigation

Zadanie 16

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Dostawcą wyszukiwania w Internecie jest:

Answers

Internet Explorer, Opera, Firefox.

Google, Bing, Facebook.

Opera, Google, Google Chrome dla Androida.

Firefox, Google Chrome, Opera.

Opinia zwrotna