Skip navigation

Zadanie 12

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jak nazywa się oprogramowanie, które zbiera bez wiedzy i zgody użytkowników informacje o nich?

Answers

Shareware.

Vaporware.

Freeware.

Spyware.

Opinia zwrotna