Skip navigation

Zadanie 30

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, mogę:

Answers

Fotografować i umieszczać w Internecie zdjęcia osób publicznych, ogólnie znanych, nie pytając ich o zgodę.

Fotografować i umieszczać w Internecie zdjęcia osób niepublicznych, nie pytając ich o zgodę.

Fotografować i umieszczać w Internecie zdjęcia osób znajomych, nie pytając ich o zgodę.

Umieszczać w Internecie zdjęcia osób znajomych, nie pytając ich o zgodę, ale posiadając zgodę fotografa, autora zdjęć.

Opinia zwrotna