Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Otwórz nową kartę przeglądarki internetowej. W wierszu adresu wpisz: google.pl.

Skopiowany w poprzednim zadaniu akapit przetłumacz na język hiszpański, wykorzystując translator witryny google.pl.

Przetłumaczony tekst wklej do wiersza Zadanie 33 pliku Zadania.docx.