Skip navigation

Zadanie 15

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Kontrola rodzicielska nad dziećmi używającymi komputera w trybie online nie umożliwia:

Answers

Ograniczenia możliwości przeglądania niewskazanych dla dzieci stron WWW.

Ograniczenia czasu korzystania z komputera.

Ograniczenia dostępu do gier komputerowych.

Całkowicie bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej.

Opinia zwrotna