Skip navigation

Zadanie 21

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych narzędzi pozwala na stwierdzenie nawiązania kontaktu w sieci?

Answers

Internet Securite Provider (ISP).

Message Security Protocol (MSP).

Short Messager Service (SMS).

Komunikator (Instant Messaging - IM).

Opinia zwrotna