Skip navigation

Zadanie 43

Zadanie 43

Do wiadomości dołącz plik Zdjęcie.jpg znajdujące się na Pulpicie w folderze Moduł_B2.

Jeszcze nie wysyłaj tej wiadomości.